Algemene ledenvergadering CCN Nijmegen

Donderdag 2 september  Locatie Molukkenstraat 148

Agenda

  1. Opening voorzitter, en vastleggen van notulen ALV 2019 (Roel) start 20.00 uur
  2. Verslag van de penningmeester: balans en V&W-boekjaar 2019-2020, (Ad) 20.15 uur
  3. Contributie 2021-2022 terug naar 425,00 euro, voorstel bestuur en toelichting penningmeester, (Ad) 20.45 uur
  4. Voordracht door het bestuur van de nieuwe voorzitter Joep Mulder ter goedkeuring door de ALV 21.10 uur
  5. Herstart kookavonden en opleidingen 2021-2022 per september 2021, (Anneke & Martijn) 21.30 uur
  6. Verhuizen of verbouwen, Stand van zaken, (Pim Bakker & Michael v.d. Boogaart), vragen beantwoord door het bestuur en de werkgroep verhuizen. 22.00 uur
  7. Rondvraag en afsluiting vergadering (Joep) 22.30 uur 

Aanmelding

Vanwege de beperkte ruimte in onze cuisine vragen wij diegene die de vergadering willen bijwonen zich te melden via een e-mail naar Secretariaat@ccnafd-nijmegen.nl vóór vrijdag 13 augustus.

Wanneer de opkomst voor de ALV te groot wordt voor een veilige vergadering zal het bestuur op zoek gaan naar een alternatieve locatie.