Lidmaatschapskosten
Als u aangegeven heeft om lid te willen worden bepalen we samen met u de meest geschikte kookavond. Belangrijk is dat u zich thuis voelt bij de groep. Daarom kunt u maximaal 2 avonden komen ‘proefkoken’. De kosten voor het proefkoken zijn € 45,00 exclusief drank. Daarna gaat u het lidmaatschap aan.
De  contributie bedraagt 525,00 Euro voor een kookseizoen (sept t/m juni). Stapt u gedurende het kookseizoen in dan wordt de contributie naar rato berekend.
De drank tijdens de kookavond is niet inbegrepen. De kookgroepen maken gebruik van afwashulpen. Deze worden door de leden van de kookgroep betaald.

Interesse?

Ga naar het Inschrijvingsformulier voor uw aanmelding.