Via een Facebookadvertentie zijn er nieuwe aspirant leden geworven voor een totaal nieuwe kookgroep!
Dit blijkt zo succesvol dat wij alle commissarissen van kookgroepen die nieuwe leden zoeken/ of met te weinig leden zijn oproepen om zich te melden via het secretariaat.

Wij zullen samen met hen een specifiek zoekprofiel opstellen dat de juiste aspirant leden voor hun kookgroep oplevert: mail naar: secreatariaat@ccnafd-nijmegen.nl