Hanospas voor “nieuwe” leden


Een van de benefits als lid van Cuisine Culinair Nijmegen is de Hanospas.

Het bestuur neemt elk jaar het initiatief om te inventariseren welke “nieuwe” leden nog geen Hanospas hebben. De nieuwe passen willen wij tijdens een introductieontmoeting voor nieuwe leden overhandigen. 

Het nut van een Hanospas is voor onze vereniging van belang om twee redenen:

  1. Als benefit voor de leden om bij de Hanos te kopen
  2. De additionele omzet van de leden wordt aan de omzet van CCN gekoppeld waardoor de jaarlijkse bonus die hieraan is verbonden is voor onze vereniging wordt verhoogd. Eenmaal per jaar ontvangen wij van de Hanos een bonus over de omzet die als retourprovisie bijgeschreven wordt op onze rekening en daarmee direct ten goede komt aan de vereniging. 

Dankzij jullie extra inkopen was de bonus in 2018 ruim € 2.800,=

Uiteraard is het mogelijk kenbaar te maken dat u geen Bonuspas wenst. Stuur in dat geval een email aan onze penningmeester: penningmeester@ccnafd-nijmegen.nl