Hanospas voor “nieuwe” leden


Een van de benefits als lid van Cuisine Culinair Nijmegen is de Hanospas.

Het nut van een Hanospas is voor onze vereniging van belang om twee redenen:

  1. Als individueel lid kan je bij de Hanos inkopen doen
  2. De additionele omzet van de leden wordt aan de omzet van CCN gekoppeld waardoor de jaarlijkse bonus die hieraan is verbonden is voor onze vereniging wordt verhoogd. Eenmaal per jaar ontvangen wij van de Hanos een bonus over de omzet die als retourprovisie bijgeschreven wordt op onze rekening en daarmee direct ten goede komt aan de vereniging. 

Als u een Hanospas wil hebben meldt dit dan bij de penningmeester onder vermelding van de kookgroep en het emailadres: penningmeester@ccnafd-nijmegen.nl