Overzicht taakomschrijving commissies, werkgroepen en vrijwilligers

Naam Taakomschrijving
Bestuur Functieomschrijving voorzitter
Commissarissen Taken en werkzaamheden
Chefs ?
Events Event vrijwilliger
Marketing & Communicatie werkgroep Website communicatie vrijwilliger
Nieuwsbrief communicatie vrijwilliger
Communicatie coördinator  vrijwilliger
Beeldscherm communicatie vrijwilliger
Onderhoud Cuisine en restaurant Onderhoud vrijwilliger cuisine en restaurant