Informatie van het bestuur

De notulen van de ALV 2018
Missie en Visie

Bestuurssamenstelling

Voorzitter
Roel van der Palen
tel: 06-40563936
Voorzitter@ccnafd-nijmegen.nl

Penningmeester & Secretaris
Ad van der Lint
tel: 06-42017155
Secretariaat@ccnafd-nijmegen.nl

Bestuurslid
Anneke Smits
tel: 06-48080896
Annekeccnnijmegen@gmail.com