Informatie van het bestuur
Missie en Visie
Statuten CCN
Huishoudelijk reglement

Bestuurssamenstelling

Voorzitter
Joep Mulder
tel: 06-43379525
voorzitter@ccnafd-nijmegen.nl

Penningmeester & Secretaris
Ad van der Lint
tel: 06-42017155
secretariaat@ccnafd-nijmegen.nl

Bestuurslid
Anneke Smits
tel: 06-48080896
Annekeccnnijmegen@gmail.com