Bestuurssamenstelling

Voorzitter
Joep Mulder
tel: 06-43379525
voorzitter@ccnafd-nijmegen.nl

Penningmeester & Secretaris
Ad van der Lint
tel: 06-42017155
secretariaat@ccnafd-nijmegen.nl

Secretaris
Ellie Baur
tel: 06-40701483
secretariaat@ccnafd-nijmegen.nl

Bestuurslid
Anneke Smits
tel: 06-48080896
Annekeccnnijmegen@gmail.com

Informatie van het bestuur
Missie en Visie
Statuten CCN
Huishoudelijk reglement
Protocol ongewenst gedrag
Tarieven 2023