Cuisine Culinaire Nederland Nijmegen

Auteur: Webmaster (Pagina 3 van 6)

Kookavond 5-gangen diner €35,=

Cuisine Culinaire Nijmegen

Je kookvaardigheden verbeteren, een nieuwe techniek onder de knie krijgen of gewoon op zoek naar een gezellige avond?

Kom een keer meekoken bij de grootste kookvereniging van Nijmegen en omstreken. Onder begeleiding van een chef bereid je samen met anderen een 5-gangen menu. Uitdagend voor zowel beginner als gevorderden. Andere avonden mogelijk in overleg.

Cuisine culinair is dé kookvereniging van Nijmegen en omstreken. Met meer dan 180 leden verdeeld over 15 groepen wordt er eens per maand een 5-gangen menu bereid onder begeleiding van een chef.

Er is ruimte ontstaan in een van deze groepen en daarom bieden we je de kans om te komen koken en te kijken of het wat voor je is. Tegen een gereduceerd tarief kun je 3 avonden meekoken. Prijs per avond is normaal € 42,50 maar nu 35,- (excl. wijn).

Aanmelden kan via een mail aan secretariaat@ccnafd-nijmegen.nl

Nieuwsbrief oktober 2019


ALV van 29 augustus

Natuurlijk was het voorspelbaar dat de opkomst voor de ALV groter zou zijn dan de afgelopen jaren, maar het was erg mooi om de betrokkenheid van zoveel leden te zien. Flinke discussie en respect voor elkaars standpunten waren het uitgangspunt voor deze avond.
Wat hebben wij tot nu toe bereikt?
Allereerst is er met aandacht voor alle meningen een keuze gemaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie voor onze vereniging.
Een unieke kans die mogelijk is gemaakt door de waarde van het huidige pand en het ontbreken van een belastende hypotheek.

“Plezier met koken”, opleiding tot chef

Tijdens de ALV hebben Martijn Nas, Piet Klein en Daniel Albers een voorstel gemaakt voor de opleiding tot chef voor alle leden van de vereniging. 
Waarom zouden wij ruimte bieden voor een training tot chef?
Verdieping van de technieken en bereidingen van de gerechten door leden op de kookavond
Kook niveau binnen de vereniging bevorderen
Verbeteren van de begeleiding van de kookgroep

De opzet van de opleiding geeft aandacht en samenhang aan de volgende zaken:
Managen van een keuken, veiligheid, inkoop, etc.
Coachen en begeleiden van een kookgroep (sociale en didactische vaardigheden)
Kookniveau
Nieuwe ontwikkelingen op de bovengenoemde vlakken
De opleiding bestaat uit 2 lesdagen van 4 uur, 4/8 uur zelfstudie en 8/16 uur stagelopen en training geven. De opleiding wordt afgesloten met een landelijk examen.

De kosten voor deze opleiding zijn 75,00 euro p/d. Graag nodigen wij ieder lid die in deze opleiding geïnteresseerd is zich via een mail bij de secretaris te melden  secretariaat@ccnafd-nijmegen.nl

Ledenwerving succesvol met Facebook

Elk jaar aan het eind van het seizoen melden zich een aantal leden af, soms houden zelfs kookgroepen na vele jaren op te bestaan, of zijn kookgroepen gedurende een lange periode met te weinig leden.
Kortom een uitdaging voor onze vereniging die alle jaren speelt. Het inzetten van het eigen netwerk is dan soms niet voldoende, en daarom hebben wij samen met de werkgroep communicatie en marketing het initiatief genomen om via een facebook advertentie aspirant leden te werven voor een totaal nieuwe kookgroep.
Dit blijkt nu zo succesvol dat wij alle commissarissen van kookgroepen die nieuwe leden zoeken/ of met te weinig leden zijn oproepen om zich te melden via het secretariaat. Wij zullen samen met hen een specifiek zoekprofiel opstellen dat de juiste aspirant leden voor hun kookgroep oplevert. secretariaat@ccnafd-nijmegen.nl

BBQ CCN, ontmoet elkaar op het einde van het kookseizoen.

Wij zoeken leden en/of kookgroepen die de BBQ op het einde van het kookseizoen willen organiseren. Agelopen juni was onze 1e BBQ georganiseerd door Les Premier Cru’s, tijdens deze BBQ waren 17 leden aanwezig en werd de nieuwe Kamado (Green Egg) in gebruik genomen. Wij zijn nu eerder met de start van dit initiatief en gaan er dan ook vanuit dat er meer leden bij deze gezellige afsluiting van het kookseizoen aanwezig zullen zijn.

Als jij of jouw kookgroep de organisatie op zich willen nemen dan kan je contact opnemen met de voorzitter Roel van der Palen.
voorzitter@ccnafd-nijmegen.nl

Aanvulling op notulen van de ALV 29 augustus 2019.

Volledigheidshalve dient nog toegevoegd te worden hoeveel leden aanwezig waren op de vergadering en hoeveel stemmen er bij volmacht zijn uitgebracht.
Er waren 66 leden aanwezig en er zijn 113 stemmen uitgebracht.
Dus er waren 47 volmachten en ongeveer 70% van de leden hebben hun stem uitgebracht.
De uitslag die wel bekend is gemaakt was :

5   blanco stemmen
40 voor verbouwen
68 voor verhuizen
penningmeester@ccnafd-nijmegen.nl

Nieuwsbrief juni 2019

BBQ event te Sterrenbosch gaat niet door

Alternatief BBQ Sterrenbosch

Ondanks de inspanningen van kookgroep Les Premier Cru’s zijn er onvoldoende aanmeldingen (18 personen) voor het BBQ event binnen gekomen en is de organisatie genoodzaakt om de reservering bij Villa Sterrenbosch te annuleren. Wij hebben veel positieve reacties gekregen op de uitnodiging maar vakantie en andere geplande activiteiten maakte het voor velen niet mogelijk om erbij te zijn. Diegene die wel gereserveerd hebben krijgen via de Penningmeester hun geld teruggestort.

Als alternatief organiseren wij op woensdag 19 juni vanaf 17.00 een compacte BBQ op kamado’s op de cuisine voor diegene die zich hebben ingeschreven.

Het bestuur roept een volgende kookgroep op om in volgend kookseizoen een kookevent te organiseren voor alle leden van onze vereniging.

Aanmelden Hanospas

Zoals jullie weten is een van de voordelen van het lidmaatschap van CCNijmegen de mogelijkheid om via een Hanospas inkopen te doen bij Hanos. De vereniging krijgt door deze inkopen een jaarlijkse bonus waardoor je de vereniging indirect ondersteunt.

Nu blijk dat er nog steeds leden zijn die geen Hanospas hebben! Diegene die nog geen pas hebben kunnen zich melden bij het secretariaat met vermelding van naam en emailadres.  secretariaat@ccnafd-nijmegen.nl

In september willen wij de leden die een nieuwe Hanospas krijgen uitnodigen voor een bezoek aan de Hanos in Nijmegen. Hier worden jullie ontvangen door accountmanager Sander Bekker en voorzitter Roel van der Palen en worden de passen uitgereikt.

Informatieavond 25 juni verbouwen of verhuizen

Tot nu toe hebben 8 leden zich aangemeld voor de geplande informatieavond op dinsdag 25 juni 2019 om 20.00 uur. Tijdens deze informatieavond wordt alle informatie met de aanwezige leden gedeeld door de voorzitter en de penningmeester om zo iedereen volledig te informeren over dit belangrijke onderwerp.

Meld je op tijd aan via het secretariaat.

Nieuwsbrief maart 2019

Langs de kookgroepen

In januari heeft het bestuur haar laatste bezoek gebracht aan een van de kookgroepen van onze vereniging. Door alle kookgroepen werden deze bezoeken gewaardeerd. En daarom heeft het bestuur het voornemen om dit elk kookseizoen te herhalen. Om praktische redenen … Lees meer

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2022 CCN Nijmegen

Theme by AGNaar boven ↑