CCN logo rood

Cuisine Culinaire Nijmegen (CCNijmegen) opgericht in 1977, is een kookclub die zich met een twintigtal andere verenigingen heeft aangesloten bij Cuisine Culinaire Nederland, de grootste overkoepelende organisatie van de amateurkookverenigingen in Nederland.

De vereniging heeft ten doel het in brede zin beoefenen van de culinaire kunst door haar leden. Elke kookgroep kookt maandelijks op een vaste avond het maandmenu. Er zijn dames, heren en gemengde groepen waarbij gezelligheid, koken en lekker eten centraal staan.

Wij koken in ons pand aan de Molukkenstraat 148, 6524 NH Nijmegen